Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά προτού προβείτε σε μια κράτηση μέσω της ιστοσελίδας των Ξενοδοχείων Λούης. Όταν αποκτάτε πρόσβαση ή χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε να δεσμεύεστε νομικά από αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται και αναρτώνται από καιρό σε καιρό.

Αυτοί οι όροι και οι προϋποθέσεις θα αποτελέσουν τη βάση της συμφωνίας μας με εσάς και με όλους τους ενήλικες και/ή ανηλίκους που αποτελούν μέρος της κράτησης σας. Συμφωνείτε ότι με την πραγματοποίηση αυτής της κράτησης θα δεσμεύεστε από τους όρους και τις προϋποθέσεις που αποτελούν μέρος της σύμβασης σας.

ΧΡΗΣΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

Διατηρούμε το δικαίωμα να προβούμε σε αλλαγές ή διορθώσεις, να τροποποιήσουμε, να αναστείλουμε ή να διακόψουμε οποιαδήποτε πτυχή της ιστοσελίδας ανά πάσα στιγμή. Δεν προβαίνουμε σε οποιαδήποτε ρητή ή σιωπηρή εγγύηση, παράσταση ή ανάληψη υποχρέωσης όσον αφορά την ιστοσελίδα ή οποιαδήποτε πληροφορία, υπηρεσία ή προϊόν που παρέχεται μέσω της ιστοσελίδας. Δεν αποδεχόμαστε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημιά οποιασδήποτε φύσης, με οποιονδήποτε τρόπο και αν αυτή δυνατόν να προκύψει από ή σε σχέση με την προβολή, τη χρήση της ιστοσελίδας ή των περιεχομένων της, είτε οφείλεται σε ανακρίβεια, λάθος, παράλειψη ή οποιαδήποτε άλλη αιτία και είτε προέρχεται από τα Ξενοδοχεία Λούης ή από τους υπαλλήλους, τους εκπροσώπους μας ή από οποιοδήποτε πρόσωπο ή οντότητα.

ΤΙΜΕΣ & ΧΡΕΩΣΕΙΣ

Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά τις πληροφορίες που εμφανίζονται πριν από τη σύναψη οποιασδήποτε συμφωνίας οποιουδήποτε είδους. Η διαθεσιμότητα, οι τιμές και η ακύρωση εφαρμόζονται σε κάθε αναγραφόμενη χρέωση δωματίου και θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά τις λεπτομέρειες σχετικά με τις χρεώσεις δωματίου που παρέχονται σε αυτήν προτού προβείτε σε οποιαδήποτε κράτηση μέσω διαδικτύου. Οι ειδικές προσφορές δυνατόν να περιέχουν επιπρόσθετους όρους και προϋποθέσεις ακύρωσης που σχετίζονται ειδικά με την προσφορά. Σας συμβουλεύουμε να τους ελέγξετε προσεκτικά προτού ολοκληρώσετε την κράτηση σας μέσω διαδικτύου.

Κάθε χρέωση δωματίου υπόκειται σε όρους και προϋποθέσεις σχετικά με τον αριθμό των ατόμων που πρόκειται να διαμένουν σε κάθε δωμάτιο. Σας συμβουλεύουμε να ελέγχετε αυτούς τους όρους και προϋποθέσεις προτού ολοκληρώσετε μια κράτηση μέσω διαδικτύου..

Όλοι οι λογαριασμοί πρέπει να διευθετούνται πλήρως κατά την αναχώρηση σας.

ΦΠΑ & ΦΟΡΟΙ

Ο ΦΠΑ και οι φόροι συμπεριλαμβάνονται στην τιμή του δωματίου. Τα γεύματα συμπεριλαμβάνονται στην τιμή μόνο όπου αναφέρεται ρητά. Τα Ξενοδοχεία Λούης διατηρούν το δικαίωμα να επανεξετάσουν περιοδικά τις τιμές των δωμάτιων. Θα ενημερωθείτε για την αύξηση της τιμής κατά το χρόνο της κράτησης. Για λεπτομέρειες όσον αφορά τις τιμές των δωματίων μας, παρακαλούμε ελέγξετε μέσω της υπηρεσίας κρατήσεων μέσω διαδικτύου ή καλέστε το κέντρο πωλήσεων μας στον αριθμό 00357-22-588218/11

Ειδικές Ανάγκες / Αιτήματα

Περιορισμός Ευθύνης

Check In

Βρεφικά κρεβατάκια

Κάπνισμα

Κατοικίδια

Ζημιά από τους Επισκέπτες

Αλκοόλ

Συμπεριφορά των επισκεπτών

Υγεία και Ασφάλεια

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας / Πνευματικά Σήματα

Προστασία δεδομένων

Διαφοροποίηση

Πολιτική Διαδικτύου

Επικοινωνήστε μαζί μας

Δίκαιο και Δικαιοδοσία

URL: louisimperialbeach.com

Company, organization: LOUIS IMPERIAL BEACH

Registered Offices:

Louis Hotels Public Co. Ltd

Poseidonos Avenue

P.O. Box: 60284

8101 Paphos - CYPRUS

Tel: +357 26965415

imperial.resa@louishotels.com

VAT number: 10011553X

Purpose of site: Promotion of the establishment

Director of publication, legal representative: M. Popi Tanta

Editorial Manager: M. Popi Tanta

Web master, design, editing, artistic direction: SAS WIHP

Photography: SAS WIHP

Web hosting: SAS WIHP

President SAS WIHP: Vincent Ramelli

The site presents:

● Informative content

● A collection of personal data on line

French Data Protection Act: the site is the subject of a declaration to the Commission Nationale Informatique and Liberté (French Data Protection Authority). You have the right to access, modify, rectify and delete information that concerns you (art. 34 of the Loi Informatique et Libertés (French Data Protection Act)). To exercise this right, please contact: imperial.resa@louishotels.com

Ownership: The site and the information that it contains are protected by French intellectual property law and by international agreements. Except for use by immediate family members or private use, the site and any element of its content may not be reproduced, republished, retranscribed, modified or passed on without the prior authorization of the eligible party.

Ζητείται η συγκατάθεσή σας ως προς τη χρήση cookies στον ιστότοπό μας, έτσι ώστε να μπορούμε σας εξυπηρετήσουμε καλύτερα | Μάθετε περισσότερα

OK ΟΧΙ ΕΠΙ ΤΟΥ ΠΑΡΟΝΤΟΣ